डोंगरचा राजा न्युज पोर्टल या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या बातम्या व लेख मुख्य संपादक अनिल वाघमारे यांनी प्रसारीत केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही .( बीड न्यायालय अंतर्गत )

Contact us: dongarcharaja@gmail.com

2023 © Copyright Dongarcha Raja All rights reserved.

Website developed by Softisky Media Solution | 9764331134