Home » माझा बीड जिल्हा » बीड जिल्ह्यातला पाऊस..

बीड जिल्ह्यातला पाऊस..

बीड जिल्ह्यातला पाऊस..

– डोंगरचा राजा / ॲानलाईन

बीड जिल्ह्यातल्या सर्व तालुक्यात पडलेल्या पावसाची नोंद घेण्यात आली असून ती खालीलप्रमाणे आहे.

बीड जिल्हा तालुका मुख्यालयातील पाऊस (मिली मीटर) 17/6/2022🌧️💧

1)पाटोदा- 2

2)आष्टी- 0

3) धारूर- 0

4) केज- 0

5) माजलगाव- 12

6) अंबेजोगाई-22

7) शिरूर कासार-

8) परळी – 21

9) वडवणी- 35