Home » माझी वडवणी » वडवणी एकुण चार प्रभागात ८९.५० टक्के मतदान

वडवणी एकुण चार प्रभागात ८९.५० टक्के मतदान

वडवणी एकुण चार प्रभागात ८९.५० टक्के मतदान

– डोंगरचा राजा / ॲानलाईन

वडवणी नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक…

वडवणी नगरपंचायत निवडणुकीसाठी एकूण चार प्रभागांमध्ये आज मतदान झाले..ते खालील प्रमाणे आहे.

प्रभाग क्रमांक चार

एकुण मतदान – ४३४

एकुण झालं – ४००

—————————————————

प्रभाग क्रमांक पाच

एकुण मतदान – ३९८

एकुण झालं – ३५६

—————————————————–

प्रभाग क्रमांक सहा

एकुण मतदान – ५८४

एकुण झालं – ५३०

—————————————————–

प्रभाग क्रमांक तेरा

एकुण मतदान – ५९४

एकुण झालं – ५१३

——————————————————-

एकुण टक्केवारी… ८९.५० टक्के

————————————-