Home » माझा बीड जिल्हा » 202 उमेदवारांची 270 नामनिर्देशनपत्रे वैध.

202 उमेदवारांची 270 नामनिर्देशनपत्रे वैध.

202 उमेदवारांची 270 नामनिर्देशनपत्रे वैध.

डोंगरचा राजा / आँनलाईन

– विधानसभा निवडणूक -2019
बीड जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघांत
202 उमेदवारांची 270 नामनिर्देशनपत्रे वैध

बीड – महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 च्या अनुषंगाने बीड जिल्ह्यात शनिवार, दि. 5 ऑक्टोबर 2019 रोजी नामनिर्देशन पत्रांची छाननी करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील 6 विधानसभा मतदारसंघांत 202 उमेदवारांची 270 नामनिर्देशन पत्रे वैध ठरली असल्याची माहिती उपजिल्हा निवडणुक अधिकारी प्रवीणकुमार धरमकर यांनी दिली.
विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्राप्त छाननीअंती वैध, अवैध नामनिर्देशन पत्रांचा अहवाल पुढीलप्रमाणे –
228 गेवराई मतदारसंघ – प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 43, छाननीअंती वैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 40, छाननीअंती अवैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 3, छाननीअंती वैध नामनिर्देशित उमेदवारांची संख्या – 28, 229 माजलगांव – प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 91, छाननीअंती वैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 80, छाननीअंती अवैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 11, छाननीअंती वैध नामनिर्देशित उमेदवारांची संख्या – 54, 230 बीड – प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 71, छाननीअंती वैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 69, छाननीअंती अवैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 2, छाननीअंती वैध नामनिर्देशित उमेदवारांची संख्या – 51, 231 आष्टी – प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 33, छाननीअंती वैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 25, छाननीअंती अवैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 8, छाननीअंती वैध नामनिर्देशित उमेदवारांची संख्या – 24, 232 केज – प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 26, छाननीअंती वैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 23, छाननीअंती अवैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 3, छाननीअंती वैध नामनिर्देशित उमेदवारांची संख्या – 15,233 परळी – प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 53, छाननीअंती वैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 36, छाननीअंती अवैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 17, छाननीअंती वैध नामनिर्देशित उमेदवारांची संख्या – 28
बीड जिल्ह्यातील 6 विधानसभा मतदार संघात एकूण प्राप्त नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 317, छाननीअंती वैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 270, छाननीअंती अवैध नामनिर्देशन पत्रांची संख्या – 47, छाननीअंती वैध नामनिर्देशित उमेदवारांची संख्या – 202

Leave a Reply

Your email address will not be published.