Home » माझा बीड जिल्हा » हक्काच्या मागण्यासाठी अपंगांचा ठसका…

हक्काच्या मागण्यासाठी अपंगांचा ठसका…

हक्काच्या मागण्यासाठी अपंगांचा ठसका.

 

अमोल जोशी / डोंगरचा राजा ऑनलाइन 

 

पाटोदा —  तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरपंचायत पाटोदा यांनी शासनाच्या परिपत्रकानुसार अपंगाच्या हक्काचा तीन टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक आसताना सदरचा तीन टक्के निधी वाटप केला नाही, पाटोदा तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीना गटविकास अधिकारी यांनी वर्ग केला आहे पंरतु  ग्रामसेवक सदरचा निधी खर्च करणे बंधनकारक असताना सदरचा निधी इतरत्र खर्च न करता थेट अंपगा ना शासनाच्या नियमानुसार देण्यात यावा आसे आदेश असताना तो अद्याप खर्च झालेला नाही त्यामुळे अंपग संघर्ष समिती बीड शाखा पाटोदाच्या वतीने दि .१३ / ०८ / २०१८ वार सोमवार रोजी सकाळी ११.०० वा . तहसील कार्यालयात मिर्ची ठसका ठिया आंदोलन करण्यात येणार आहे .

 

अंपगाच्या मागण्या खालील प्रमाणे

१ ) नगरपंचायत पाटोदा अंतर्गत तीन टक्के निधी १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी खर्च करण्यात यावा .

२ ) पंचायत समिती पाटोदा अंतर्गत तीन टक्के निधी१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी खर्च करण्यात यावा .

३ ) घरकुल योजने अंतर्गत प्रपत्र ड मध्ये अंपगाचे नावे समाविष्ठ करण्यात यावेत .

४ ) पाटोदा तालुक्यातील सर्व अंपगाना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात यावा .

५) पाटोदा तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेने अंपगाच्या नोंदी करून घ्यावेत .

६ ) संजय गांधी योजनेचे पगार दर महीन्याचे १० तारखेच्या आत वाटप व्हावेत

७ ) निवडनुक विभागाने कागदोपत्री केलेल्या सर्वे रध्द करुन नवीन सर्वे करण्यात यावा .

वरील सर्व मागण्या हया तालुका स्तरावरील आसुन या मागण्या संदर्भात दि. १३ / ०८ / २०१८ रोजी सकाळी ११ः०० वा . तहसील मध्ये मिर्ची ठसका ठिया आंदोलन करण्यात येणार आहे आसे निवेदन तहसीलदार पाटोदा यांना दिले आहे , या निवेदनावर अंपग संघर्ष समिती चे  शेख जीलानी , सुरेखा खेडकर , शरद सानप , अशोक दगडखैर, दत्ता कदम, परमेश्वर सानप, शेख नदीम , पोपट पोकळे ,हानुमंत काळुशे ,संतोष गाडेकर, राख संतोषकुमार, शंकर नागरगोजे , नानासाहेब डिडूळ ,सय्यद मतीन, ईश्वर माने , खाडे रामदास , रामदास भवर , पठाण आरेफ , सय्यद मुसा , लिबाजी काळे . पांडूरग गिते , अंकुश ढेरे , शेख मोहीब , अंनदा रसाळ , संकुंडे ज्ञानेश्वर , घुमरे बाळासाहेब , तुळजीराम देवडे, सानप संदीप , सय्यद जाहेद, दळवी राजेंद्र , आशाबाई डोरले ,जानबी शेख , सोमनाथ वाघमारे, नाना मकाळ, भिवा डिडूळ, वाघमारे पोपट , शुभम कदम, आशोक लोमटे , नेमाने बाळू , यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.