Home » राजकारण » मतमोजणी पुढे ढकलली.

मतमोजणी पुढे ढकलली.

मतमोजणी पुढे ढकलली.
डोंगरचा राजा / आँनलाईन.
– महाराष्‍ट्र विधानपरिषदेच्‍या उस्‍मानाबाद तथा लातूर तथा बीड स्‍थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ – २०१८ च्या निवडणुकीची मतमोजणी पुढे ढकलली.
– भारत निवडणूक आयोगाचे आदेश.

उस्मानाबाद ,दि.२३– महाराष्‍ट्र विधानपरिषदेच्‍या उस्‍मानाबाद तथा लातूर तथा बीड स्‍थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ – २०१८ च्या निवडणुकीचे मतदान दि.२१ मे २०१८ रोजी झाले.
निवडणूक आयोगाच्‍या कार्यक्रमानुसार उस्‍मानाबाद तथा लातूर तथा बीड स्‍थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ-२०१८च्या निवडणुकीची मतमोजणी दि.२४ मे २०१८ रोजी तहसिल कार्यालय उस्‍मानाबाद येथे होणार होती.
मात्र उप सचिव व सह मुख्‍य निवडणूक अधिकारी , सामान्‍य प्रशासन विभाग , मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र.बीआयई/२०१८ / प्र.क्रं ४०८/१८/३३ दि.२३ मे २०१८ अन्वये “उस्‍मानाबाद तथा लातूर तथा बीड स्‍थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील मतमोजणी पुढे ढकलली असून मतमोजणीची पुढील तारीख आयोगामार्फत लवकरच कळविण्‍यात येईल” असेही कळविण्यात आले आहे.
त्‍यानुसार उदया दि. २४ मे रोजी उस्‍मानाबाद तथा लातूर तथा बीड स्‍थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातील नियोजित मतमोजणी पुढे ढकलण्‍यात आली आहे,असे जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी २६-उस्मानाबाद तथा लातूर तथा बीड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ, ‍उस्मानाबाद यांनी कळविले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.