Home » Uncategorized » निञुड जवळ ट्रकचा अपघात.

निञुड जवळ ट्रकचा अपघात.

निञुड जवळ ट्रकचा अपघात.

ट्रक क्रमांक एम.एच- 10 – झेड 4391 या भरधाव वेगात जाणारा ट्रकवरील
ड्रायवरचा ताबा सुटुन ट्रक रस्त्याच्या कडेची नाली तोडून आडकला.यात सुदैवाने जिवीत हानी झाली नाही

Leave a Reply

Your email address will not be published.